Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyreglement van Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium

 1. Waarom dit privacyreglement?
  Iedere organisatie is verplicht correct met de privacygevoelige gegevens om te gaan. Door middel van dit reglement laat Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium u weten:
  • wat voor soort persoonsgegevens Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium verwerkt;
  • waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt;
  • wat er met de persoonsgegevens gebeurt;
  • welke rechten u heeft als het gaat om de verwerking van de persoonsgegevens.

 2.  Voor welke gevallen is dit reglement van toepassing?
  • Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium.
  • Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 3. Welke gegevens verwerkt Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium?
  • NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres;
  • Persoonlijke gegevens: geboorte datum;
  • Bankrekening nummer indien bekend.

 4. Wat is het doel van de gegevensverwerking?
  Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium registreert de persoonsgegevens van u, omdat:
  • dit nodig is voor de communicatie met de leden;
  • om u regelmatig te kunnen informeren over onze activiteiten;
  • voor de uitvoering van wettelijke doeleinden.

 5. Wat gebeurt er met de verwerkte gegevens?
  • In eerste instantie zijn de verstrekte persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de secretaris en de beheerder van de website.
  • Indien nodig voor salarisberekening worden de gegevens doorgegeven aan de Gemeente Maastricht
  • De gegevens kunnen door het Bestuur worden geraadpleegd indien nodig.
  • Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium spant zich tot het uiterste in om maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.
  • Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële of goede doelen.

 6. Voor wie geldt een geheimhoudingsverplichting?
  • Voor Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium geldt een geheimhoudingsverplichting. Uw gegevens worden niet verspreid aan anderen, behoudens voor zover dit is aangegeven in dit reglement, u vooraf toestemming hebt verleend of indien een wettelijke bepaling dit voorschrijft.
  • Als Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium de persoonsgegevens aan anderen geeft, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een test, dan hebben ook die personen geheimhoudingsverplichting.

 7. Hoe lang bewaart Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium uw gegevens?
  • Uiterlijk 1 (een) jaar na de beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens vernietigd. Op verzoek is eerdere verwijdering mogelijk.
  • Verwijdering blijft achterwege wanneer:
   • het bewaren op grond van wettelijk voorschrift vereist is, zoals administratiegegevens;
   • daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

 8. Wat zijn de rechten van U als het gaat om uw gegevens?
  • U kunt contact met Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium opnemen in geval u:
   • vragen heeft over de gegevensverwerking;
   • vragen heeft over de uitleg en de toepassing van dit privacyreglement;
   • u uw gegevens wilt inzien, wilt laten aan vullen, verwijderen of afschermen;
   • u vindt dat de gegevens niet juist zijn of niet ter zake doen.
  • U kunt uw verzoek om inzage, aanvulling, verwijdering of afscherming schriftelijk of per e-mail indienen bij de secretaris. Binnen 4 weken ontvangt u een gemotiveerde beslissing en zal bij akkoord uw verzoek zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

 9. Heeft u een klacht?
  Bent u van mening dat de regels van het privacyreglement niet nagekomen worden? U kunt dan schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij de secretaris. Uw klacht wordt binnen 2 weken schriftelijk bevestigd en wordt binnen 4 weken afgehandeld.

 10. Inzien en wijzigen van het privacyreglement.
  Stichting Buurtcentrum Daalhof e.o. / ‘t Atrium heeft het recht om op elk moment het privacyreglement aan te passen.

Activiteiten

Bewegen voor ouderen
maandag 24 juni 2024
09:30 - 10:30
T'ai chi
maandag 24 juni 2024
11:00 - 12:00
Zumba (Trobar dansonderwijs)
maandag 24 juni 2024
18:30 - 19:30
Poweryoga / Hathayoga
maandag 24 juni 2024
19:30 - 20:30
Dansen (Dansstudio Infinity)
dinsdag 25 juni 2024
18:00 - 22:00

Openingstijden Café

maandag
Gesloten
dinsdag
Vanaf 19:00 uur
woensdag
Gesloten
donderdag
Vanaf 19:00 uur
vrijdag
Vanaf 19:00 uur
zaterdag
Gesloten
zondag
Gesloten

Login Form

Spaar geld met EuroClix

Zoeken